Bộ Nội An đề nghị lấy vân tay, chụp hình công dân Hoa Kỳ ra vào Mỹ 

150

WASHINGTON (Reuters) – Chính phủ Trump dự tính đưa ra quy định vào năm tới, trong đó yêu cầu tất cả khách du lịch, kể cả công dân Mỹ, phải được chụp hình khi ra vào Hoa Kỳ. 

Dự tính sẽ được Bộ Nội an ban hành vào tháng 7, quy định nằm trong hệ thống rộng lớn hơn nhằm kiểm tra du khách ra vào nước Mỹ. 

Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ một số tổ chức ủng hộ quyền riêng tư. Nhà phân tích chính sách cao cấp của Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, ông Jay Stanley vào hôm thứ hai gởi ra tuyên bố chỉ trích ý tưởng này. 

Trong khi đó chính phủ ông Trump đưa ra lý do trong nghị sự về quy định rằng, quét khuôn mặt là biện pháp cần thiết để chống lại việc sử dụng giấy tờ  du lịch giả đến Mỹ, và hỗ trợ nhận dạng được tội phạm hình sự cũng như các nghi can khủng bố. 

Công chúng có 30 đến 60 ngày góp ý quy định này. Cơ quan liên bang chịu trách nhiệm sau đó sẽ thẩm định lại, và phản hồi các ý kiến đóng góp. Đây là thủ tục đòi hỏi mất thời gian đối với những quy định quan trọng. 

Trong nghị sự, chính phủ Trump cũng dự tính ban hành một quy định thủ tục tiến hành nhanh trong tháng 12, nhằm cho phép kế hoạch này vượt ra ngoài khuôn khổ thí điểm. 

Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Quan thuế đã thực hiện những chương trình  thí điểm chụp hình và lấy dấu vân tay du khách nước ngoài tại một số phi trường. Kiểm toán nội bộ năm 2018 phát giác một số vấn đề kỹ thuật và hoạt động trong một chương trình thí điểm tại 9 phi trường. Những vấn đề này đặt ra câu hỏi, liệu Bộ Nội an có đáp ứng thời hạn chót do mình tự đặt ra để xác nhận tất cả du khách nước ngoài tại 20 phi trường hàng đầu của nước Mỹ trong năm tài khoá 2021. 

Trung tâm Nghiên cứu phi đảng phái Pew ước tính vào năm 2006, 45% di dân lậu ở lại Mỹ sau khi chiếu kháng hợp lệ hết hạn. 

Hương Giang (Theo Reuters)