Chính phủ Mỹ phải ngưng chấp hành Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng Xã Hội

85

Vào ngày 29 Tháng Bảy, 2020, Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York đã ra lệnh chính phủ Hoa Kỳ ngưng chấp hành Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng Xã Hội trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Tòa án cũng ban hành một lệnh riêng không cho phép chính phủ Hoa Kỳ chấp hành trong thời kỳ đại dịch COVID-19 điều lệ của Bộ Ngoại Giao về vấn đề từ chối cấp chiếu khán di dân vì đương đơn có thể trở thành Gánh Nặng Xã Hội và không cho phép chính phủ Hoa Kỳ chấp hành Tuyên Bố ngày 4 Tháng Mười, 2019, của Tổng Thống Donald Trump về vấn đề bảo hiểm y tế.

Sau đây chúng tôi xin nhắt lại quy định của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ, quy định của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump.

Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng Xã Hội của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ

Quy định này được Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ ban hành vào ngày 14 Tháng Tám, 2019, và tăng đáng kể tiêu chuẩn để đánh giá khả năng của đương đơn có thể trở thành Gánh Nặng Xã Hội hay không.

Quy Định Chính Thức được áp dụng trong trường hợp gia hạng tình trạng di trú (Extension of Status), thay đổi tình trạng di trú (Change of Status), và điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân (Adjustment of Status), nhưng những hồ sơ điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân của mẫu đơn I-485 sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Mẫu đơn I-864 – Affidavit of Support (Đơn Bảo Trợ Tài Chánh) – không đủ để thuyết phục Sở Di Trú USCIS mà Sở Di Trú USCIS sẽ dựa vào mẫu đơn mới I-944 – Declaration of Self-Sufficiency (tạm dịch Tuyên Bố Tự Túc).

Theo quy định mới này, dù là có mẫu bảo trợ tài chánh và người bảo trợ hội đủ mức lợi tức tối thiểu 125% trên mức nghèo liên bang, chưa chắc là hồ sơ thẻ xanh sẽ được chấp thuận. Sở Di Trú USCIS phải xét duyệt đương đơn có thể trong tương lai trở thành Gánh Nặng Xã Hội hay không theo điều luật 212(a)(4).

Những điểm chính Sở Di Trú USCIS sẽ nhìn vào là tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tình hình tài chính, học vấn và kỹ năng. Khi xét duyệt, Sở Di Trú USCIS sẽ không dựa vào bất cứ một điểm chính nào mà phải dựa vào toàn bộ hoàn cảnh của tất cả điểm chính. Nghĩa là dù đương sự có tuổi tác cao nhưng những điểm chính khác được tốt thì sẽ không bị xét duyệt là lọt vào điều luật 212(a)(4).

Mẫu đơn I-944 sẽ là mẫu đơn Sở Di Trú USCIS dùng để xét duyệt đương đơn có thể trở thành Gánh Nặng Xã Hội trong tương lai hay không. Mẫu đơn I-944 này sẽ dài hơn và sẽ yêu cầu nhiều bằng chứng hơn mẫu đơn I-864. Mẫu đơn I-944 này đòi hỏi nhiều chi tiết và xem xét kỹ lưỡng lịch sử công việc và tình hình tài chính của đương đơn và nhiều yếu tố khác.

Một phần chính trong mẫu đơn I-944 này chú trọng vào sự lãnh trợ cấp của đương đơn. Nếu đương đơn đã từng lãnh trợ cấp hoặc đã từng xin trợ cấp thì hồ sơ xin thẻ xanh của đương đơn có thể bị từ chối vì đương đơn được coi là có thể trở thành Gánh Nặng Xã Hội.

Quy Định Chính Thức Tạm Thời của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Vào đầu năm 2018, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã âm thầm sửa đổi luật lệ của họ về vấn đề từ chối cấp chiếu khán di dân vì đương đơn có thể trở thành Gánh Nặng Xã Hội. Một phần trách nhiệm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là cấp chiếu khán cho người nước ngoài được nhập cảnh Hoa Kỳ.

Những Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ trên thế giới là những cơ quan dưới quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Cho nên những luật lệ mới của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ được áp dụng tại khác Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ trên thế giới.

Vào ngày 11 Tháng Mười, 2019, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo Interim Final Rule (tạm dịch là Quy Định Chính Thức Tạm Thời) và đưa ra lý do là mục đích của Quy Định Chính Thức Tạm Thời của Bộ Ngoại Giao là muốn luật lệ của Bộ Ngoại Giao được căn chỉnh theo Quy Định Chính Thức của Bộ Anh Ninh Nội Địa Hoa Kỳ.

Trong Quy Định Chính Thức Tạm Thời của Bộ Ngoại Giao lặp lại những gì trong Quy Định Chính Thức của Bộ An Ninh Nội Địa.

Tuyên bố ngày 4 Tháng Mười, 2019, của Tổng Thống Donald Trump

Vào ngày 4 Tháng Mười, 2019, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ không cho nhập cảnh những di dân mới nếu không chứng minh có khả năng mua bảo hiểm y tế không được chính phủ đài thọ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh Hoa Kỳ.

Điều này sẽ ngăn những người nhập cư đủ điều kiện nếu họ không có khả năng tài chánh để mua bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế theo chương trình Affordable Care Act (ACA) mà thường được gọi là Obamacare, không được coi là bảo hiểm y tế được chính phủ đài thọ.

Những quy định và tuyên bố của tổng thống mà chúng tôi trình bày trên đều bị Tòa Án Liên Bang ở tiểu bang New York ra lệnh không được chấp hành trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Lệnh của Tòa Án Liên Bang chỉ có hiệu nghiệm tạm thời, tuy nhiên, nếu chính quyền Hoa Kỳ có sự thay đổi sau cuộc bầu cử Tháng Mười Một, 2020, thì luật di trú sẽ có nhiều thay đổi.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Tám, 2020.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Tám, 2014, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 Tháng Sáu, 2015, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 Tháng Sáu, 2008, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 Tháng Chín, 2006, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại:

www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2020-08%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.nguyenluu.com/vietnamese.html. Điện thoại (949) 878-9888.

Theo:nguoi-viet.com